• Khoa tiếng anh
< >

Khoa Tiếng Anh

15:00 22/01/2019

 1. THÔNG TIN CỦA KHOA TIẾNG ANH
 2. Ban Chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Cát Ngọc

Email: catngoc@yahoo.com

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Thị Thanh Liên

Email: tranthanhlien@gmail.com

 1. Bộ môn Biên - phiên dịch

Phụ trách: ThS. Ngô Diễm Hằng (Biên dịch)

Email: ndzhang83@yahoo.com.vn;  diemhangdav@gmail.com

Phụ trách: ThS. Đỗ Thị Thu Phượng (Phiên dịch)

Email: dothithuphuong61@gmail.com 

 1. Bộ môn Tiếng Anh cơ sở

Phụ trách: ThS. Lê Văn Khánh

Email: levankhanh.dav@gmail.com

 1. Bộ môn tiếng Anh chuyên ngành ngoại giao

Phụ trách: TS. Nguyễn Thị Cát Ngọc

Email: catngoc@yahoo.com

 1. Các học phần chuyên ngành ngôn ngữ:

Phụ trách: PGS. TS. Kiều Thị Thu Hương

Email: kieuhuongams@gmail.com

 1. Các học phần Kỹ năng mềm

Phụ trách: ThS. Trịnh Minh Phương

Email: minh.fuong@gmail.com

 1. Học phần Đất nước học & Văn học Anh - Mỹ

Phụ trách: ThS. Nguyễn Minh Phương

Email:phuong.nguyenminh1611@gmail.com

 1. Các kênh giao tiếp của khoa tiếng Anh

Ngoài kênh giao tiếp qua điện thoại, email của các lớp/cá nhân, Khoa tiếng Anh còn sử dụng các kênh truyền thông sau: 

 1. Fanpage của Khoa tiếng Anh 

 

https://www.facebook.com/khoatienganh.dav/  

2. Nhóm Facebook toàn K44 

https://www.facebook.com/groups/1555122784550062/  

3. Nhóm Facebook toàn K45

https://www.facebook.com/groups/364341044064959/  

4. Nhóm Facebook toàn K46

https://www.facebook.com/groups/404273743740568/requests/

5. Nhóm làm khóa luận TN của KTA 

https://www.facebook.com/groups/493203904457091/  

6. Nhóm công đoàn các khoa Ngoại ngữ 

https://www.facebook.com/groups/1445833489052481/  

III. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Tiếng Anh Học viện Ngoại giao, tiền thân là Bộ môn tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ đã hình thành và phát triển cùng với sự ra đời của Học viện Ngoại giao từ năm 1959. Khoa Tiếng Anh có chức năng đào tạo tiếng Anh cho tất cả các chuyên ngành đào tạo tại Học viện Ngoại giao bậc Đại học và Sau Đại học. Với chức năng đó, Khoa Tiếng Anh đã và đang đào tạo tiếng Anh cho sinh viên, học viên từ trình độ cơ sở tới chuyên ngành cho các ngành học, bao gồm Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế. Từ năm 2006, Khoa bắt đầu đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Được trang bị ngôn ngữ gắn liền với các chuyên ngành liên quan tới thực tiễn kinh tế, chính trị và xã hội, sau khi tốt nghiệp sinh viên nhanh chóng phát huy được khả năng làm việc tại các Bộ, Ngành, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, và các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước. 

 1. Chương trình đào tạo

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh, hệ tiêu chuẩn

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh, hệ Chất lượng cao

 1. Cơ hội nghề nghiệp

Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau:

- Phiên dịch, biên dịch viên của các Bộ, Ban, Ngành, các Tổ chức quốc tế;

- Cán bộ ngoại giao - Bộ Ngoại giao;

- Cán bộ đối ngoại - Vụ/Phòng hợp tác quốc tế - Các Bộ, Ban, Ngành cấp Trung ương và địa phương;

- Thư ký/Trợ lý Giám đốc - Doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, tư vấn pháp lý, truyền thông;

- Cán bộ kinh doanh, nhân sự, pháp lý, truyền thông, quan hệ công chúng của các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;

- Cán bộ chương trình, dự án của các Tổ chức quốc tế;

- Giáo viên tiếng Anh cấp cơ sở, trung học, đại học (sau khi được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm). 

 1. Đội ngũ các bộ giảng viên

VII. Ảnh của Khoa tiếng Anh

Cùng chuyên mục