THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO VÒNG 01, KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

13:27 31/01/2023

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Đơn đề nghị của ứng viên và kết quả chấm phúc khảo Vòng 01, Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban chấm phúc khảo;

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2022 trân trọng thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 01 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022: (tại đây).

Liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao

Địa chỉ: Phòng 304, nhà D, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính)

Fax: 024 38 343 543

Email: ptccb.hvng@gmail.com

Cùng chuyên mục