THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 01, DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2

14:10 31/01/2023

1. Kết quả thi vòng 1, danh sách ứng viên thi vòng 2

- Kết quả thi Vòng 1: (tại đây).

- Danh sách đủ điều kiện dự thi Vòng 2: (tại đây).

Các danh sách trên cũng được niêm yết từ ngày 31/01/2023 tại trụ sở Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Phổ biến yêu cầu về nội dung thi Vòng 2

- Thời gian: 9h00 ngày 02/02/2023;

- Địa điểm: Tầng 01, Tầng 02 Nhà D, Học viện Ngoại giao, số 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2:

- Thời gian thi vòng 2: dự kiến từ  ngày 15/02/2023 đến ngày 25/02/2023.

- Địa điểm thi: Học viện Ngoại giao, số 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Nội dung thi:

   + Thi viết Môn chuyên ngành: 180 phút.

   + Thi phỏng vấn/giảng thử: 30 phút.  

- Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể: sẽ thông báo sau.

Liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính).

Fax: 024 38 343 543

Email: ptccb.hvng@gmail.com.

Xin trân trọng thông báo./.

                                                                    Hà Nội, ngày 31 tháng  01  năm 2023

                                                                                 HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Cùng chuyên mục