Thông báo Lịch thi Tuyển dụng Viên chức năm 2022 - Vòng 1

11:50 27/12/2022

Hội đồng Tuyển dụng viên chức, Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo Lịch thi tuyển dụng viên chức Vòng 1 như sau:

1. Thi gian, địa đim t chc thi

L khai mc k thi và thi gian thi din ra vào ngày 04/01/2023, c th:

08:00 – 08:30: Lễ khai mạc kỳ thi tại Phòng 110, Tầng 1, nhà D.

08:30 – 09:30: Thi môn Kiến thức chung tại Phòng 207, 208, Tầng 3, Nhà D 

09:40 – 10:10: Thi môn Tin học văn phòng tại Phòng 207, 208, Tầng 3, Nhà D

10:10 – 10:40: Thi môn Ngoại ngữ tại Phòng 207, Tầng 3, Nhà D

Địa đim: Hc vin Ngoi giao, 69 Ph Chùa Láng, Đống Đa, Hà Ni.

2. Danh sách phòng thi

Danh sách các phòng thi của 03 môn thi Vòng 1, ngày 04/01/2023 (kèm theo), cụ thể như sau:

- Danh sách Phòng thi D207 (tại đây)

- Danh sách Phòng thi D208 (tại đây)

3. Tài liu hướng dn ôn tp

- Môn Kiến thứ chung (tại đây)

- Môn Tin học (tại đây)

Lưu ý: Thí sinh có mặt trước 8:00, mang theo Thẻ dự thi và giấy tờ tùy thân hợp pháp có ảnh để làm các thủ tục dự thi.

Liên hệ:

- Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao.

- Địa chỉ: Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính).

- Email: ptccb.hvng@gmail.com

Trang thông tin điện tử Học viện Ngoại giao www.dav.edu.vn mục Tin tức/Tuyển dụng 2022.

                                                                           Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

                                                                                      HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Cùng chuyên mục