DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI (ĐỢT 2)

09:17 15/12/2022

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo Danh sách ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi như sau: 

Các ứng viên chưa nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếp cần nộp bổ sung đến hết ngày 10/01/2023 (từ 8h30-11h00 và 14h00-16h00 các ngày làm việc) theo Theo thông báo gia hạn thời gian bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ (tại đây).

Liên hệ:

Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao

Địa chỉ: Phòng 304, nhà D, Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0988113579 (trong giờ hành chính)

Fax: 024 38 343 543

Email: ptccb.hvng@gmail.com

 

                                                                          Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

                                                                                       HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

 

Cùng chuyên mục