Học viện Ngoại giao nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 5 Chương trình đào tạo

Học viện Ngoại giao nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 5 Chương trình đào tạo

Ngày 08/6/ 2021 tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao đã nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam cấp theo Các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho 5 Chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành: Quan hệ Quốc tế; Luật Quốc tế; Truyền thông Quốc tế; Kinh tế Quốc tế và Ngôn ngữ Anh.