Các tân cán bộ Ngoại giao nhận quyết định phân công công tác

Các tân cán bộ Ngoại giao nhận quyết định phân công công tác

Chiều 2/7, tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Học viện Ngoại giao, Trung tâm FOSET tổ chức trao quyết định phân công công tác cho các công chức, viên chức mới được tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao năm 2021.Tham dự sự kiện có Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bùi Nguyên Long, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm FOSET Đỗ Sơn Hải, đại diện lãnh đạo của 21 đơn vị tiếp nhân công chức mới.